Treat your fRIENDS or family to a stay in either Spa Villa or Villa Rosa Residence 

    

choose for how many guests, the length & the dates when they would like to stay.

 

Arrange flowers, chocolates, wine or any other gift in thE apartment for when they arrive.

PotĚšte své pŘátele

a blízké nezapomenutelným zážitkem v podobĚ dárkového poukazu na pobyt ve Villa Rosa Residence nebo

SPA Villa Residence

 

MŮžete si zvolit libovolný poČet osob, termín a  délku pobytu.

ZároveŇ mŮžete potĚšit své blízké napŘ. krásnou kytici, bonboniérou, láhvi vína nebo jakýMkoliv jiným dárkem pŘi pŘíjezdu do Apartmánu.